זיין 3

עייף

צמא

צעיר

קטן

קצר

רעב

שמח

שמן

(חידה (נ

(חידון (ז

(חלבון (ז

(פחמימות (נ.ר

(שמן (ז

(שומן (ז

(תזונה (נ