Augustine Confessions 10.8-12
English translation by Pusey (Pocket Books, 1907)

• An important locus classicus for the place of memory in the historical setting of Late Antiquity.
• The following excerpts from Book 10 are not meant to be exhaustive; see the links below.


(10.8) Transibo ergo et istam naturae meae, gradibus ascendens ad eum, qui fecit me, et venio in campos et lata praetoria memoriae, ubi sunt thesauri innumerabilium imaginum de cuiuscemodi rebus sensis invectarum. ibi reconditum est, quidquid etiam cogitamus, vel augendo vel minuendo vel utcumque variando ea quae sensum attigerit, et si quid aliud commendatum et repositum est, quod nondum absorbuit et sepelivit oblivio. ibi quando sum, posco, ut proferatur quidquid volo, et quaedam statim prodeunt, quaedam requiruntur diutius et tamquam de abstrusioribus quibusdam receptaculis eruuntur, quaedam catervatim se proruunt et, dum aliud petitur et quaeritur, prosiliunt in medium quasi dicentia: ne forte nos sumus? et abigo ea manu cordis a facie recordationis meae, donec enubiletur quod volo atque in conspectum prodeat ex abditis. alia faciliter atque inperturbata serie sicut poscuntur suggeruntur, et cedunt praecedentia consequentibus, et cedendo conduntur, iterum cum voluero processura. quod totum fit, cum aliquid narro memoriter.


I will pass then beyond this power of my nature also, rising by degrees unto Him Who made me. And I come to the fields and spacious palaces of my memory, where are the treasures of innumerable images, brought into it from things of all sorts perceived by the senses. There is stored up, whatsoever besides we think, either by enlarging or diminishing, or any other way varying those things which the sense hath come to; and whatever else hath been committed and laid up, which forgetfulness hath not yet swallowed up and buried. When I enter there, I require what I will to be brought forth, and something instantly comes; others must be longer sought after, which are fetched, as it were, out of some inner receptacle; others rush out in troops, and while one thing is desired and required, they start forth, as who should say, "Is it perchance I?" These I drive away with the hand of my heart, from the face of my remembrance; until what I wish for be unveiled, and appear in sight, out of its secret place. Other things come up readily, in unbroken order, as they are called for; those in front making way for the following; and as they make way, they are hidden from sight, ready to come when I will. All which takes place when I repeat a thing by heart.


Ubi sunt omnia distincte generatimque servata, quae suo quaeque aditu ingesta sunt, sicut lux atque omnes colores formaeque corporum per oculos, per aures autem omnia genera sonorum omnesque odores per aditum narium, omnes sapores per oris aditum, a sensu autem totius corporis, quid durum, quid molle, quid calidum frigidumve, lene aut asperum, grave seu leve sive extrinsecus sive intrinsecus corpori. haec omnia recipit recolenda, cum opus est, et retractanda grandis memoriae recessus et nescio qui secreti atque ineffabiles sinus eius: quae omnia suis quaeque foribus intrant ad eam et reponuntur in ea. nec ipsa tamen intrant, sed rerum sensarum imagines illic praesto sunt cogitatione reminiscentis eas. quae quomodo fabricatae sint, quis dicit, cum appareat, quibus sensibus raptae sint interiusque reconditae? nam et in tenebris atque in silentio dum habito, in memoria mea profero, si volo, colores, et discerno inter album et nigrum et inter quos alios volo, nec incurrunt soni atque perturbant quod per oculos haustum considero, cum et ipsi ibi sint et quasi seorsum repositi lateant. nam et ipsos posco, si placet, atque adsunt illico, et quiescente lingua ac silente gutture canto quantum volo, imaginesque illae colorum, quae nihilo minus ibi sunt, non se interponunt neque interrumpunt, cum thesaurus alius retractatur, qui influxit ab auribus. ita cetera, quae per sensum ceteros ingesta atque congesta sunt, recordor prout libet et auram liliorum discerno a violis nihil olfaciens, et mel defrito, lene aspero, nihil tum gustando neque contractando, sed reminiscendo antepono.
There are all things preserved distinctly and under general heads, each having entered by its own avenue: as light, and all colours and forms of bodies by the eyes; by the ears all sorts of sounds; all smells by the avenue of the nostrils; all tastes by the mouth; and by the sensation of the whole body, what is hard or soft; hot or cold; or rugged; heavy or light; either outwardly or inwardly to the body. All these doth that great harbour of the memory receive in her numberless secret and inexpressible windings, to be forthcoming, and brought out at need; each entering in by his own gate, and there laid up. Nor yet do the things themselves enter in; only the images of the things perceived are there in readiness, for thought to recall. Which images, how they are formed, who can tell, though it doth plainly appear by which sense each hath been brought in and stored up? For even while I dwell in darkness and silence, in my memory I can produce colours, if I will, and discern betwixt black and white, and what others I will: nor yet do sounds break in and disturb the image drawn in by my eyes, which I am reviewing, though they also are there, lying dormant, and laid up, as it were, apart. For these too I call for, and forthwith they appear. And though my tongue be still, and my throat mute, so can I sing as much as I will; nor do those images of colours, which notwithstanding be there, intrude themselves and interrupt, when another store is called for, which flowed in by the ears. So the other things, piled in and up by the other senses, I recall at my pleasure. Yea, I discern the breath of lilies from violets, though smelling nothing; and I prefer honey to sweet wine, smooth before rugged, at the time neither tasting nor handling, but remembering only.

Intus haec ago, in aula ingenti memoriae meae. ibi enim mihi caelum et terra et mare praesto sunt cum omnibus, quae in eis sentire potui, praeter illa, quae oblitus sum. ibi mihi et ipse occurro, meque recolo, quid, quando et ubi egerim quoque modo, cum agerem, affectus fuerim. ibi sunt omnia, quae sive experta a me sive credita memini. ex eadem copia etiam similitudines rerum vel expertarum vel ex eis, quas expertus sum, creditarum alias atque alias et ipse contexo praeteritis; atque ex his etiam futuras actiones et eventa et spes, et haec omnia rursus quasi praesentia meditor. faciam hoc et illud dico apud me in ipso ingenti sinu animi mei pleno tot et tantarum rerum imaginibus, et hoc aut illud sequitur. o si esset hoc aut illud! avertat deus hoc aut illud!: dico apud me ista, et cum dico, praesto sunt imagines omnium quae dico ex eodem thesauro memoriae, nec omnino aliquid eorum dicerem, si defuissent.
These things do I within, in that vast court of my memory. For there are present with me, heaven, earth, sea, and whatever I could think on therein, besides what I have forgotten. There also meet I with myself, and recall myself, and when, where, and what I have done, and under what feelings. There be all which I remember, either on my own experience, or other's credit. Out of the same store do I myself with the past continually combine fresh and fresh likenesses of things which I have experienced, or, from what I have experienced, have believed: and thence again infer future actions, events and hopes, and all these again I reflect on, as present. "I will do this or that," say I to myself, in that great receptacle of my mind, stored with the images of things so many and so great, "and this or that will follow." "O that this or that might be!" "God avert this or that!" So speak I to myself: and when I speak, the images of all I speak of are present, out of the same treasury of memory; nor would I speak of any thereof, were the images wanting.

Magna ista vis est memoriae, magna nimis, deus, penetrale amplum et infinitum: quis ad fundum eius pervenit? et vis est haec animi mei atque ad meam naturam pertinet, nec ego ipse capio totum, quod sum. ergo animus ad habendum se ipsum angustus est: ut ubi sit quod sui non capit? numquid extra ipsum ac non in ipso? quomodo ergo non capit? multa mihi super hoc oboritur admiratio, stupor adprehendit me. et eunt homines mirari alta montium, et ingentes fluctus maris, et latissimos lapsus fluminum, et Oceani ambitum, et gyros siderum, et relinquunt se ipsos, nec mirantur, quod haec omnia cum dicerem, non ea videbam oculis, nec tamen dicerem, nisi montes et fluctus et flumina et sidera, quae vidi, et Oceanum, quem credidi, intus in memoria mea viderem spatiis tam ingentibus, quasi foris viderem. nec ea tamen videndo absorbui, quando vidi oculis; nec ipsa sunt apud me, sed imagines eorum, et novi: quid ex quo sensu corporis impressum sit mihi. Great is this force of memory, excessive great, O my God; a large and boundless chamber! who ever sounded the bottom thereof? yet is this a power of mine, and belongs unto my nature; nor do I myself comprehend all that I am. Therefore is the mind too strait to contain itself. And where should that be, which it containeth not of itself? Is it without it, and not within? how then doth it not comprehend itself? A wonderful admiration surprises me, amazement seizes me upon this. And men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty billows of the sea, the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars, and pass themselves by; nor wonder that when I spake of all these things, I did not see them with mine eyes, yet could not have spoken of them, unless I then actually saw the mountains, billows, rivers, stars which I had seen, and that ocean which I believe to be, inwardly in my memory, and that, with the same vast spaces between, as if I saw them abroad. Yet did not I by seeing draw them into myself, when with mine eyes I beheld them; nor are they themselves with me, but their images only. And I know by what sense of the body each was impressed upon me.

(10.9) Sed non ea sola gestat immensa ista capacitas memoriae meae. hic sunt et illa omnia quae de doctrinis liberalibus percepta nondum exciderunt, quasi remota interiore loco, non loco; nec eorum imagines, sed res ipsas gero. nam quid sit litteratura, quid peritia disputandi, quot genera quaesitionum, quidquid horum scio, sic est in memoria mea, ut non retenta imagine rem foris reliquerim, aut sonuerit aut praeterierit, sicut vox inpressa per aures vestigio, quo recoleretur, quasi sonaret, cum iam non sonaret; aut sicut odor dum transit et vanescit in ventos olfactum afficit, unde traicit in memoriam imaginem sui, quam reminiscendo repetamus; aut sicut cibus, qui certe in ventre iam non sapit et tamen in memoria quasi sapit; aut sicut aliquid, quod corpore tangendo sentitur, quod etiam separatum a nobis imaginatur memoria. istae quippe res non intromittuntur ad eam, sed eorum solae imagines mira celeritate capiuntur, et miris tamquam cellis reponuntur, et mirabiliter recordando proferuntur.
Yet not these alone does the unmeasurable capacity of my memory retain. Here also is all, learnt of the liberal sciences and as yet unforgotten; removed as it were to some inner place, which is yet no place: nor are they the images thereof, but the things themselves. For, what is literature, what the art of disputing, how many kinds of questions there be, whatsoever of these I know, in such manner exists in my memory, as that I have not taken in the image, and left out the thing, or that it should have sounded and passed away like a voice fixed on the ear by that impress, whereby it might be recalled, as if it sounded, when it no longer sounded; or as a smell while it passes and evaporates into air affects the sense of smell, whence it conveys into the memory an image of itself, which remembering, we renew, or as meat, which verily in the belly hath now no taste, and yet in the memory still in a manner tasteth; or as any thing which the body by touch perceiveth, and which when removed from us, the memory still conceives. For those things are not transmitted into the memory, but their images only are with an admirable swiftness caught up, and stored as it were in wondrous cabinets, and thence wonderfully by the act of remembering, brought forth.

(10.10) At vero, cum audio tria genera esse quaestionum, an sit, quid sit, quale sit, sonorum quidem, quibus haec verba confecta sunt, imagines teneo, et eos per auras cum strepitu transisse, ac iam non esse scio. res vero ipsas, quae illis significantur sonis, neque ullo sensu corporis attigi neque uspiam vidi praeter animum meum, et in memoria recondidi non imagines earum, sed ipsas: quae unde ad me intraverint dicant, si possunt. nam percurro ianuas omnes carnis meae nec invenio, qua earum ingressae sint. quippe oculi dicunt: si coloratae sunt, nos eas nuntiavimus; aures dicunt: si sonuerunt, a nobis indicatae sunt; nares dicunt: si oluerunt, per nos transierunt; dicit etiam sensus gustandi: si sapor non est, nihil me interroges: tactus dicit: si corpulentum non est, non contrectavi, si non contrectavi, non indicavi. unde et qua haec intraverunt in memoriam meam? nescio quomodo; nam cum ea didici, non credidi alieno cordi, sed in meo recognovi, et vera esse approbavi et commendavi ei tamquam reponens, unde proferrem, cum vellem. ibi ergo erant et antequam ea didicissem, sed in memoria non erant. ubi ergo, aut quare, cum dicerentur, agnovi et dixi: ita est, verum est, nisi quia iam erant in memoria, sed tam remota et retrusa quasi in cavis abditioribus, ut, nisi admonente aliquo eruerentur, ea fortasse cogitare non possem?
But now when I hear that there be three kinds of questions, "Whether the thing be? what it is? of what kind it is? I do indeed hold the images of the sounds of which those words be composed, and that those sounds, with a noise passed through the air, and now are not. But the things themselves which are signified by those sounds, I never reached with any sense of my body, nor ever discerned them otherwise than in my mind; yet in my memory have I laid up not their images, but themselves. Which how they entered into me, let them say if they can; for I have gone over all the avenues of my flesh, but cannot find by which they entered. For the eyes say, "If those images were coloured, we reported of them." The ears say, "If they sound, we gave knowledge of them." The nostrils say, "If they smell, they passed by us." The taste says, "Unless they have a savour, ask me not." The touch says, "If it have not size, I handled it not; if I handled it not, I gave no notice of it." Whence and how entered these things into my memory? I know not how. For when I learned them, I gave not credit to another man's mind, but recognised them in mine; and approving them for true, I commended them to it, laying them up as it were, whence I might bring them forth when I willed. In my heart then they were, even before I learned them, but in my memory they were not. Where then? or wherefore, when they were spoken, did I acknowledge them, and said, "So is it, it is true," unless that they were already in the memory, but so thrown back and buried as it were in deeper recesses, that had not the suggestion of another drawn them forth I had perchance been unable to conceive of them?

(10.11) Quocirca invenimus nihil esse aliud discere ista, quorum non per sensus haurimus imagines, sed sine imaginibus, sicuti sunt, per se ipsa intus cernimus, nisi ea, quae passim atque indisposite memoria continebat, cogitando quasi colligere atque animadvertendo curare, ut tamquam ad manum posita in ipsa memoria, ubi sparsa prius et neglecta latitabant, iam familiari intentioni facile occurrant. et quam multa huius modi gestat memoria mea, quae iam inventa sunt, et sicut dixi, quasi ad manum posita, quae didicisse et nosse dicimur: quae si modestis temporum intervallis recolere desivero, ita rursus demerguntur et quasi in remotiora penetralia dilabuntur, ut denuo velut nova excogitanda sint indidem iterum -- neque enim est alia regio eorum -- et cogenda rursus, ut sciri possint, id est velut ex quadam dispersione colligenda, unde dictum est cogitare. nam cogo et cogito sic est, ut ago et agito, facio et factito. verum tamen sibi animus hoc verbum proprie vindicavit, ut non quod alibi, sed quod in animo colligitur, id est cogitur, cogitari proprie iam dicatur.
Wherefore we find, that to learn these things whereof we imbibe nor the images by our senses, but perceive within by themselves, without images, as they are, is nothing else, but by conception, to receive, and by marking to take heed that those things which the memory did before contain at random and unarranged, be laid up at hand as it were in that same memory where before they lay unknown, scattered and neglected, and so readily occur to the mind familiarised to them. And how many things of this kind does my memory bear which have been already found out, and as I said, placed as it were at hand, which we are said to have learned and come to know which were I for some  short space of time to cease to call to mind, they are again so buried, and glide back, as it were, into the deeper recesses, that they must again, as if new, he thought out thence, for other abode they have none: but they must be drawn together again, that they may be known; that is to say, they must as it were be collected together from their dispersion: whence the word "cogitation" is derived. For cogo (collect) and cogito (re-collect) have the same relation to each other as ago and agito, facio and factito. But the mind hath appropriated to itself this word (cogitation), so that, not what is "collected" any how, but what is "recollected," i.e., brought together, in the mind, is properly said to be cogitated, or thought upon.

(10.12) Item continet memoria numerorum dimensionumque rationes et leges innumerabiles, quarum nullam corporis sensus inpressit, quia nec ipsae coloratae sunt aut sonant aut olent aut gustatae aut contrectatae sunt. audivi sonos verborum, quibus significantur, cum de his disseritur, sed illi alii, istae autem aliae sunt. nam illi aliter graece, aliter latine sonant, istae vero nec graecae nec latinae sunt nec aliud eloquiorum genus. vidi lineas fabrorum vel etiam tenuissimas, sicut filum araneae; sed illae aliae sunt, non sunt imagines earum, quas mihi nuntiavit carnis oculus: novit eas quisquis sine ulla cogitatione qualiscumque corporis sensibus, quos numeramus; sed illi alii sunt, quibus numeramus, nec imagines istorum sunt et ideo valde sunt. rideat me ista dicentem, qui non eos videt, et ego doleam ridentem me.

The memory containeth also reasons and laws innumerable of numbers and dimensions, none of which hath any bodily sense impressed; seeing they have neither colour, nor sound, nor taste, nor smell, nor touch. I have heard the sound of the words whereby when discussed they are denoted: but the sounds are other than the things. For the sounds are other in Greek than in Latin; but the things are neither Greek, nor Latin, nor any other language. I have seen the lines of architects, the very finest, like a spider's thread; but those are still different, they are not the images of those lines which the eye of flesh showed me: he knoweth them, whosoever without any conception whatsoever of a body, recognises them within himself. I have perceived also the numbers of the things with which we number all the senses of my body; but those numbers wherewith we number are different, nor are they the images of these, and therefore they indeed are. Let him who seeth them not, deride me for saying these things, and I will pity him, while he derides me.

(10.13) Haec omnia memoria teneo et quomodo ea didicerim memoria teneo. multa etiam, quae adversus haec falsissime disputantur, audivi et memoria teneo; quae tamenetsi falsa sunt, tamen ea meminisse me non est falsum; et discrevisse me inter illa vera et haec falsa, quae contra dicuntur, et hoc memini, aliterque nunc video discernere me ista, aliter autem memini saepe me discrevisse, cum ea saepe cogitarem. ergo et intellexisse me saepius ista memini, et quod nunc discerno et intellego, recondo in memoria, ut postea me nunc intellexisse meminerim. et meminisse me memini, sicut postea, quod haec reminisci nunc potui, si recordabor, utique per vim memoriae recordabor. All these things I remember, and how I learnt them I remember. Many things also most falsely objected against them have I heard, and remember; which though they be false, yet is it not false that I remember them; and I remember also that I have discerned betwixt those truths and these falsehoods objected to them. And I perceive that the present discerning of these things is different from remembering that I oftentimes discerned them, when I often thought upon them. I both remember then to have often understood these things; and what I now discern and understand, I lay up in my memory, that hereafter I may remember that I understand it now. So then I remember also to have remembered; as if hereafter I shall call to remembrance, that I have now been able to remember these things, by the force of memory shall I call it to remembrance.

For further reading from Conf. 10 in Latin, click here.
For further reading from Conf. 10 in English, click here.
[RETURN TO TOP]
[DRB 10.6.2009]