فارسی ايران امروز
همکاران گرامی، نسخه‌ی پی دی اف فارسی ايران امروز در آخر ماه دسامبر از اين وبسايت برداشته خواهد شد. پس از اين تاريخ شما می‌توانيد برای دريافت آن با ما تماس بگيريد. ما آن را برای شما می‌فرستيم و شما می‌توانيد آن را در اختيار دانشجويان خود قرار دهيد. فايل‌های صوتی و تصويری همچنان در همين وبسايت وجود خواهند داشت. - آنوشا شهسواری و بليک آتوود
Welcome to Persian of Iran Today
©2010 Liberal Arts Instructional Technology Services | LAITS production credits
Special thanks to photographer Hamed Saber for granting LAITS use of his photos.