UT

Published sources

Bonet, Eulàlia and Lloret, Maria-Rosa. 1998. Fonologia catalana. Ariel Lingüística. Barcelona: Editorial Ariel.

Mascaró, Joan. 1976. Catalan phonology and the phonological cycle. MIT dissertation.

Recasens, Daniel & Maria Dolores Pallarès. 2001. De la fonètica a la fonologia: Les consonants i assimilacions consanàtiques del catalàn. Ariel Lingüística. Barcelona: Editorial Ariel.

Veny, Joan. 1985. Introduccio a la dialectologia catalana. Biblioteca Universitàia. Barcelona: Enciclopèdia catalana.

Wheeler, Max. 2005. The phonology of Catalan. Oxford, New York: Oxford University Press.

On-line sources

http://www.catalandictionary.org/dict/cateng/catSpeakers/full/main.htm

http://www.http://www.diccionaris.net/

http://www.foreignword.com/Langlinks/Catalan.htm